NO RESEARCH TITLE REG NO. FUNDER YEAR
1. Kajian Penetapan Uruf Pemakaian Emas Di Kalangan Wanita  Di Wilayah Persekutuan PPZ- MAIWP Geran PPZ-MAIWP PPZ 2016
2. Kajian Penandarasan [Benchmarking] Pembangunan  Kemahiran Anak Asnaf Fakir Miskin Lembaga Zakat Selangor Geran PPZ- MAIWP PPZ 2017
3. Kajian Potensi Pengeluar Zakat Perniagaan Negeri Selangor 2018/RC/GL/LZS/002 PPZ 2018
4. Kajian Parameter Harta Syubhah Dan Kewajipan Berzakat Padanya KUIS/2019/GPLK/PPZ/01 PPZ 2019